Bộ môn: Máy xếp dỡ

Thông tin trích ngang của    :Th.S Lê Thị Minh Phương

Bộ môn                                   :Máy xếp dỡ

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Lê Thị Minh Phương

2

Ngày/tháng/năm sinh

23/07/1977

3

Nơi công tác

BM Máy xếp dỡ - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 704 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân  Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: leminhphuong39@gmail.com and phuongltmvck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0989057490

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

14/12/2004

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật

10

Chuyên ngành

Thiết bị năng lượng tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Máy thủy lực
Ngoại ngữ
Máy nâng chuyển

13

Các công trình đã công bố

1. Nghiên cứu động lực học cơ cấu nâng của cầu trục ô tô KC3577 - 2003 
2. Ảnh hưởng của kết cấu khung máy đến tính ổn định của máy xúc một gầu, 8/2019, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 59 ISSN 1859-316X 
3. Xác định vùng nguy hiểm của cần trục ô tô và biện pháp phòng ngừa tai nạn - 2018 - Tạp chí cơ khí Việt Nam
4. Studying the effect of working stability  to stability of forklift machine, 26-28 July 2019, International Conference on Clean water, air & soil, HCM city University of Transport, VietNam.
5. Investigating to use  Dimethyl Ether (DME) and Diesel Blend for Internal combustion engine by AVL boost software, 26-28 July 2019, International Conference on Clean water, air & soil, HCM city University of Transport, VietNam.

14

Sách đã xuất bản

Máy nâng - tham gia

 

Liên kết Website