Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Văn Phong

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Văn Phong

2

Ngày/tháng/ năm sinh

01/01/1963

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: phongdhhhvn@gmail.com

Điện thoại: 0912402270

6

Học vị cao nhất

Kỹ sư

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

1993

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Cơ khí động lực

10

Chuyên ngành

Máy tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng anh

12

Hướng nghiên cứu

...

13

Các công trình đã công bố

...

14

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website