Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Tùng Lân

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Tùng Lân

2

Ngày/tháng/ năm sinh

05/01/1984

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: lannt.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 091.466.4567

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2010

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật tàu thủy

10

Chuyên ngành

Kỹ thuật tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Anh B

12

Hướng nghiên cứu

...

13

Các công trình đã công bố

...

14

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website