Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Văn Bách

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Văn Bách

2

Ngày/tháng/ năm sinh

11/07/1988

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: Bachnv.vcs@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0945099983

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2015

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Cơ khí động lực

10

Chuyên ngành

Kỹ thuật tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Anh B1

12

Hướng nghiên cứu

Gia công kỹ thuật số

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Giáo trình CAD/CAM/CNC

 

Liên kết Website