Tư vấn tuyển sinh, chọn ngành nghề cơ khí

Tư vấn tuyển sinh cơ khí – Phân biệt Ngành và Chuyên ngành – Ngành kỹ thuật cơ khí

Mở đầu:

Khi tìm hiểu thông tin về ngành nghề để đăng ký tuyển sinh, chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh và học sinh đều băn khoăn về sự đa dạng của các ngành nghề với nhiều thuật ngữ khó có thể hiểu rõ. Bài viết này sẽ giúp các quý vị phân biệt rõ hơn hai khái niệm Ngành và Chuyên ngành, đặc biệt là định hướng chuyên môn của ngành Kỹ thuật cơ khí.

Hệ thống ngành nghề ở Việt Nam và trên thế giới:

Thông thường các quốc qua đều phân ngành nghề theo một số lĩnh vực. Ví dụ, Mỹ phân ra các khối ngành nghề như: Khoa học xã hội và truyền thông, Khoa học cơ bản và ứng dụng, Kinh doanh và Quản lý, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, … Trong các khối ngành lại bao gồm nhiều ngành. Ví dụ khối ngành kỹ thuật ở Mỹ bao gồm 18 ngành như sau:

Danh mục ngành đào tạo khối kỹ thuật ở Mỹ

TT

Tên ngành

TT

Tên ngành

1

Công nghệ môi trường

10

Kỹ thuật Xây dựng

2

Cơ khí

11

Kỹ thuật và Công nghệ

3

Cơ khí Hóa chất và Vật liệu

12

Kỹ thuật vận tải

4

Cơ khí y sinh

13

Kỹ thuật điện và năng lượng

5

Cơ Điện tử

14

Luyện kim

6

Khai khoáng và vận hành dầu khí

15

Sản xuất

7

Khoa học hàng hải

16

Viễn thông

8

Khoa học vũ trụ

17

Điện

9

Kiểm soát chất lượng

18

Kỹ thuật Xây dựng

Ở Việt Nam, Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục ngành nghề đào tạo hệ đại học được mã hóa bằng một dãy 7 chữ số. Theo đó, ngành nghề đào tạo được phân ra 24 lĩnh vực, ví dụ như Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nghệ thuật; Kinh doanh và quản lý; Kỹ thuật, v.v. Mỗi lĩnh vực lại phân ra nhóm ngành; Mỗi nhóm ngành được chia thành nhiều ngành khác nhau. (xem thêm Thông tư 24 tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-24-2017-TT-BGDDT-Da...).

Ngành và Chuyên ngành:

Như vậy, theo hệ thống phân loại của Việt Nam, tồn tại ba khái niệm là: Lĩnh vực đào tạo; Nhóm ngành đào tạo và Ngành đào tạo. Không tồn tại khái niệm Chuyên ngành đào tạo. Điều này có nghĩa là, Nhà nước chỉ quy định và quản lý đào tạo ở mức độ NGÀNH, còn chuyên ngành là do các trường tự quyết định đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

Ở nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ, các trường đại học cũng thường tổ chức đào tạo theo ngành (Major). Một số ngành có thể mở các chuyên ngành (Concentration) với khoảng từ 3-4 môn học (12-15 tín chỉ theo hệ thống đào tạo tín chỉ) theo hướng chuyên sâu nào đó. Tuy nhiên, việc đăng ký học theo chuyên ngành ở Mỹ là không bắt buộc.

Ngành Kỹ thuật cơ khí là gì?

Theo hệ thống của Việt Nam, Kỹ thuật cơ khí là ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí và Cơ kỹ thuật (Mã 75201), lĩnh vực đào tạo là Kỹ thuật (Mã 752), với mã ngành 7520103.

Theo wikipedia, Kỹ thuật cơ khí là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí. Nó là một lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến Thiết kế, Chế tạo và Vận hành máy móc. Kỹ thuật Cơ khí là ngành lâu đời nhất, rộng lớn nhất của Kỹ thuật. Lĩnh vực kĩ thuật cơ khí cần sự am hiểu về các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ học, động lực học, nhiệt động lực học, khoa học vật liệu, phân tích cấu trúc và năng lượng. Ngoài những lĩnh vực cốt lõi trên, kĩ thuật cơ khí còn sử dụng các công cụ như thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD), và quản lí vòng đời sản phẩm để thiết kế và phân tích nhà máy sản xuất, thiết bị công nghiệp và máy móc, hệ thống nhiệt và làm lạnh, hệ thống giao thông, máy bay, tàu thủy, robot, thiết bị y học, vũ khí và những cái khác. Các chuyên ngành cơ bản của cơ khí bao gồm: động học, tĩnh học, sức bền vật liệu, truyền nhiệt, động lực dòng chảy, cơ học vật rắn, điều khiển học, khí động học, thủy lực, chuyển động học và các ứng dụng nhiệt động lực học. Các kỹ sư cơ khí cũng đòi hỏi phải có kiến thức và năng lực áp dụng những khái niệm trong môi trường kỹ thuật điện và hóa học. 

Trường Đại học PennState (Mỹ) thì định nghĩa Kỹ thuật cơ khí như sau: Mechanical engineering is divided into two broad areas: mechanical systems and thermal systems. Mechanical systems include the design of mechanisms and the analysis of the strength and wear of materials. Thermal systems include methods of energy conversions, heat transfer and fluid flow.

Tạm dịch là: Kỹ thuật cơ khí được chia thành hai lĩnh vực rộng là hệ thống cơ khí và hệ thống nhiệt. Hệ thống cơ khí bao gồm thiết kế các cơ cấu và phân tích sức bền, mài mòn của vật liệu. Hệ thống nhiệt bao gồm các phương pháp chuyển đổi năng lượng, truyền nhiệt và dòng chảy.

Ngành Kỹ thuật cơ khí ở Viện Cơ khí:

Viện Cơ khí đào tạo hệ đại học chính quy ngành Kỹ thuật cơ khí với nhiều hướng chuyên ngành khác nhau (05 chuyên ngành). Các chương trình đào tạo được cấu trúc để trong 2 năm đầu sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học thực nhiên, xã hội, môi trường và kiến thức nền tảng của ngành như cơ học, vật liệu, nhiệt, chất lưu, điều khiển. Năm thứ ba, sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu hơn về thiết kế, chế tạo các sản phẩm, hệ thống cơ khí, năng lượng. Vào năm cuối, sinh viên được tiếp cận với các gói kiến thức chuyên sâu theo các chuyên ngành và tham gia kỳ thực tập sản xuất tại các doanh nghiệp.

Phù hợp với chuẩn mực quốc tế, chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ khí ở Viện Cơ khí xem trọng nền tảng kiến thức cơ bản, trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên hướng tới vị trí việc làm tương lai của họ, giúp họ phát triển và nuôi dưỡng sự sáng tạo thông qua việc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm gắn liền với cuộc sống và quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp.

 

Liên kết Website