Công tác sinh viên

Đề nghị các sinh viên liên lạc với cố vấn học tập của nhóm mình theo số điện thoại dưới đây. Danh sách sinh viên thuộc cố vấn học tập, các em xem ở file đính kèmDANH SÁCH PHÂN CÔNG CỐ VẤN HỌC TẬP(Có...
 THÔNG BÁOvề việc xét cấp học bổng Thắp sáng niềm tinKính gửi:         BCN các Khoa, Viện có sinh viên,             ...
1. Mục đíchNâng cao chất lượng trong công tác giáo viên chủ nhiệm, đẩy mạnh công tác quản lý sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của sinh viên trong học...
1. Mục đíchQuy trình này quy định thống nhất việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn Trường.3. Tài liệu liên quan- Căn cứ Quyết...
1. Mục đíchHướng dẫn làm thủ tục nhận học bổng tài trợ của sinh viên từ các nhà tài trợ.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn trường làm thủ tục để được hưởng học bổng từ các nhà...
1. Mục đích- Hướng dẫn thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành xử lý kỷ luật khi có vụ việc vi phạm nội quy, quy chế, để các đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có...
1. Mục đíchHướng dẫn sinh viên làm thủ tục quay trở lại học sau khi đã nghỉ học dài ngày (nghỉ học trong khoảng 6 tháng hoặc 1 năm).2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn trường làm...
1. Mục đíchHướng dẫn sinh viên làm thủ tục nghỉ học dài ngày.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy trong toàn Trường làm thủ tục xin nghỉ học dài ngày.3. Tài liệu liên quan-...
1. Mục đíchQuy trình này quy định thống nhất việc tổ chức lao động giảm điểm phạt cho sinh viên vi phạm kỷ luật của những lỗi được phép lao động giảm điểm phạt.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho...
1. Mục đíchCấp giấy xác nhận cho sinh viên hệ Đại học, Liên thông CĐ-ĐH, Cao đẳng chính quy vay vốn tín dụng cho sinh viên.2. Phạm viQuy trình này được áp dụng cho sinh viên trong toàn Trường có nhu...

Pages

Liên kết Website