Công tác sinh viên

Theo định hướng về đổi mới mô hình công tác sinh viên, CVHT sẽ phụ trách các nhóm sinh viên có tính chất phân tầng khóa trước- khóa sau nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ về học...
Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học, Viện Cơ khí tổ chức hội nghị sinh viên và tổng kết năm học vào hồi 17g00 ngày 30/10 (Thứ 6).Nội dung Hội nghị bao gồm các hoạt động:- Tổng kết năm học...
Đề nghị các sinh viên liên lạc với cố vấn học tập của nhóm mình theo số điện thoại dưới đây. Danh sách sinh viên thuộc cố vấn học tập, các em xem ở file đính kèmDANH SÁCH PHÂN CÔNG CỐ VẤN HỌC TẬP(Có...
 THÔNG BÁOvề việc xét cấp học bổng Thắp sáng niềm tinKính gửi:         BCN các Khoa, Viện có sinh viên,             ...
1. Mục đíchNâng cao chất lượng trong công tác giáo viên chủ nhiệm, đẩy mạnh công tác quản lý sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của sinh viên trong học...
1. Mục đíchQuy trình này quy định thống nhất việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn Trường.3. Tài liệu liên quan- Căn cứ Quyết...
1. Mục đíchHướng dẫn làm thủ tục nhận học bổng tài trợ của sinh viên từ các nhà tài trợ.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn trường làm thủ tục để được hưởng học bổng từ các nhà...

Pages

Liên kết Website