Công tác sinh viên

1. Mục đíchQuy trình này quy định thống nhất việc tổ chức lao động giảm điểm phạt cho sinh viên vi phạm kỷ luật của những lỗi được phép lao động giảm điểm phạt.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho...
1. Mục đíchCấp giấy xác nhận cho sinh viên hệ Đại học, Liên thông CĐ-ĐH, Cao đẳng chính quy vay vốn tín dụng cho sinh viên.2. Phạm viQuy trình này được áp dụng cho sinh viên trong toàn Trường có nhu...
1. Mục đíchThống nhất việc quản lý hồ sơ sinh viên hệ Đại học, liên thông, Cao đẳng trong toàn Trường.2. Phạm viQuy trình này áp dụng cho việc Quản lý hồ sơ Sinh viên hệ Đại học, liên thông, Cao đẳng...
1. Mục đích   - Hướng dẫn thủ tục, nội dung, trình tự các bước sinh viên nội trú theo quy chế công tác sinh viên, để các đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có...
1. Mục đíchHướng dẫn thủ tục, nội dung, trình tự các bước sinh viên ngoại trú theo quy chế công tác sinh viên, để các đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có...

Pages

Liên kết Website